Leefcirkels

De inzet van leefcirkels is een technologische toepassing binnen het ‘open deuren beleid’ of ‘vrij leven’ concept. Een thema waar beleid, kwaliteit & veiligheid en zorgtechnologie samenkomen, want:

  • Welke visie heb je als organisatie op ‘open deuren’ of ‘vrij leven’? 
  • Welke risico’s accepteer je hierbij?
  • Welke aanpassingen in het vastgoed zijn helpend?
  • Wat is de toegevoegde waarde van technologie, wat werkt en wat niet?


Op 11 juni 2024 organiseren we een inspiratiesessie over het concept ‘vrij leven’ en toepassing van leefcirkel technologie in de ouderenzorg, op locatie Groenelaan Amstelring. Elke Bronkhorst (Cordaan) en Marcel Fokker (Amstelring) nemen je mee in bovenstaande onderwerpen vanuit opgedane ervaringen (zie hieronder). Tijdens de sessie is tevens ruimte voor het delen van ervaringen vanuit andere VVT’s betrokken bij Maximaal Digitaal. Na het delen van kennis en ervaringen volgt de praktijk: een rondleiding op de locatie Groenelaan, waar het concept: ‘vrij leven en bewegen’ is geïmplementeerd.

Wil je aansluiten bij deze sessie, neem dan contact met Jasmijn Oosterhoff – Programmamanager Maximaal Digitaal via jos@tg.nl

Over Amstelring

De ambitie van Amstelring is om bewoners steeds meer vrijheid te geven. Momenteel zijn op 8 locaties verschillende varianten van open deuren beleid en technologie geïmplementeerd. Eind 2022 is begonnen met de openen van de binnendeuren op de locatie met als doel om eind 2023 geen gesloten afdelingen meer te kennen binnen Amstelring. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben we veel geleerd van wat werkt en niet werkt binnen om de deuren te openen. Een belangrijk gegeven is dat vrij leven meer betekent dan alleen de deuren openen, maar dat er op vele manier invulling aangegeven kan worden. Het start met een duidelijk visie vanuit de locatie om vervolgens te bepalen welke aanpassingen er nodig zijn qua vastgoed en zorgtechnologie.

Over Cordaan

De ambitie van Cordaan is om haar gesloten PG-afdelingen geleidelijk van het slot te halen. Samen met bewoners, naasten en medewerkers is Cordaan op zoek naar een nieuwe balans tussen veiligheid en (bewegings)vrijheid. Maatwerk en “Open tenzij…” vormen daarbij sleutelwoorden. Vanaf maart 2023 hebben de bewoners van de ‘gesloten’ PG-afdelingen op één van de locaties meer (bewegings-)vrijheid door de komst van zogeheten leefcirkels. In de projectaanpak is veel aandacht geweest voor de cultuurverandering die nodig was om met een gerust gevoel de deur van de afdeling van het slot te halen. Dit was een echt ‘co-creatie-project’, waarbij iedereen is betrokken: bewoners, familieleden, restaurantmedewerkers, zorgpersoneel, gastvrouwen, (para-)medici, managers én verschillende collega’s uit de centrale diensten (ICT, kwaliteit, huisvesting, facilitair, communicatie en innovatie). Door goed samen te werken heeft Cordaan nu een idee van hoe op een locatie de ‘gesloten’ deur van het slot te halen, wat daarvoor nodig is – op veranderkundig, bouwkundig en technologisch vlak – en wat zo’n ‘open’ setting dan betekent in de dagelijkse praktijk. Recent is dan ook gestart met het openen van de gesloten PG-afdelingen op een tweede locatie.