Seniorentablet in de GRZ – Beeldzorg in de wijk

Eigen regie op herstel via de inzet van de Compaan tablet in de GRZ

Binnen Zonnehuisgroep Amstelland wordt de Compaan tablet ingezet tijdens revalidatietraject . Dit met als doel meer eigen regie op herstel, ligduur verkorting en adoptie digitale zorg. Kennis over dit project is gedeeld met de regio, waarna Amstelring ditzelfde concept is gestart. Als deze werkwijze breder in de regio wordt ingezet ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking, zoals het uitwisselen van instructiefilmpjes voor cliënten (bijv. revalidatie oefeningen) en de overdracht naar elkaars thuiszorg beter op elkaar afstemmen (aandacht voor inzet beeldzorg thuis).

Beeldzorg in de wijk

Sommige zorgtaken zijn goed op afstand te leveren. Zoals controle op het toedienen van insuline, de juiste medicatie innemen of nog even nabellen of alles goed is gegaan met douchen. Beeldzorg is geen vervanging van de zorg maar het is zeker een goed hulpmiddel. Met beeldzorg is er minder reistijd, de wijkteams kunnen zo meer cliënten helpen en meer passende zorg leveren.

Binnen een deel van de organisaties wordt gewerkt met beeldzorg in de wijk, waarbij de ene organisatie verder is in deze ontwikkeling  dan de ander. Door de korte lijnen binnen het samenwerkingsverband Maximaal Digitaal kunnen organisaties bij elkaar terecht met vragen.