Medicijndispencer

De slimme medicijndispenser herinnert cliënten aan hun medicatie en doseert deze automatisch. Elke dispenser bevat een medicatierol met zakjes voor verschillende tijdstippen van de dag, aangeleverd door de apotheek. Op het moment dat iemand medicijnen moet innemen, geeft de medicijndispenser ze vrij. Binnen Maximaal Digitaal wordt op diverse onderwerpen samengewerkt rond de medicijndispenser:

  • Samen optrekken richting leverancier op gebied van processen en ontwikkeling: In de regio wordt nu de medicijndispenser van ‘Medido’ ingezet. We hebben met leverancier Medido gesproken over ervaren issues en ontwikkelwensen. Medido neemt dit mee in ontwikkelplannen.
  • Kennisdeling medicijndispenser intramuraal: Binnen verschillende organisaties wordt getest met de inzet van Medido intramuraal. De opgedane kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld.
  • Opschaling medicijndispenser extramuraal: We delen tips en ervaringen om de medicijndispenser in de wijk op te schalen. Daarnaast onderzoeken we of organisaties op basis van beschikbare gegevens kunnen indiceren voor welke cliënten een medicijndispenser helpend kan zijn. Hierbij leren we van de werkwijze welke Evean heeft ontwikkeld.
  • Pilots met medicijndispenser ‘Spencer’: Amstelring, Evean en ZGAO gaan de medicijndispenser van ‘Spencer’ uitproberen. Een apparaat waarbij de cliënt of mantelzorg evt. zelf de baxterrol kan vervangen en met functies zoals beeldbellen en monitoring.  Amstelring gaat Spencer intramuraal testen, ZGAO extramuraal en Evean zowel intra- als extramuraal. Hierbij wordt gestart op één of twee locaties of in een specifieke wijk. In de voorbereidingen wordt samengewerkt en ervaringen worden t.z.t. gedeeld met de regio.
  • Installatie en rolvervanging Medido door apotheek: In de regio worden momenteel veel medicijndispensers van Medido ingezet. Hiermee wordt veel tijd bespaard, echter komen er ook veel niet-zorg handelingen bij zorgmedewerkers terecht. Het is nu zo georganiseerd dat de apotheek de nieuwe baxterrol bij de cliënt levert en de verzorgende een zorgmoment plant om de rol in de Medido te laden. We onderzoeken of de bezorgdienst van de apotheek de baxterrol bij levering direct kan vervangen in de dispenser. Hiermee wordt tijd vrijgemaakt voor het verlenen van echte zorg. Bijkomend verwacht voordeel is een afname van het aantal fouten als gevolg van verkeerd laden. Naar verwachting starten we een pilot in de 2e helft van 2024. Dit doen we in samenwerking met Medido en  Farmaceutisch Bureau Amsterdam. Er wordt nog verkend in welke wijk, met welke apotheken en met welke VVT’s we deze pilot gaan uitvoeren.