Q&A

Tijdens de Maximaal Digitaal Aftrap op 7 maart zijn in de chat een hele hoop vragen gesteld. Op deze pagina staan de antwoorden op die vragen. Heb jij naar aanleiding van het terugkijken van de stream een vraag die er niet bij staat? Neem dan contact met ons op!

Hoe werkt het met de vergoeding van digitale zorg?

Werkt de medicijndispenser met alle soorten baxterrollen?

Medicijndispensers zijn bedoeld voor mensen die thuis wonen of in het verpleeghuis, meestal alleenstaand en redelijk stabiel in het nemen van hun medicijnen. Ook mensen die meer ondersteuning nodig hebben wanneer ze hun medicatie nemen, hebben baat bij een dispenser.

Bijvoorbeeld:

  • Mensen met dementie, die vergeten hun medicatie in te nemen.
  • Mensen met Parkinson, waarbij het tijdstip van inname erg belangrijk is.
  • Mensen met reuma, die moeite hebben met het openmaken van een medicijnverpakking.

Iedereen met een indicatie voor medicatie-aanreiking komt in aanmerking voor de medicijndispenser. Lees hier meer over de financiering.

Benieuwd of de medicijndispenser ook ingezet kan worden voor jouw cliënt? Neem dan contact op met de interne contactpersoon voor zorgtechnologie binnen je organisatie.

Hoe kan je ervoor zorgen dat zorgtechnologie past in het dagelijkse ritme van cliënten?

Welke technologie kan ingezet worden bij intramurale cliënten?

Er zijn diverse technologieën welke specifiek zijn ontwikkeld voor de intramurale setting, bijvoorbeeld:

Bedsensoren

Slim incontinentiemateriaal

Leefcirkels of dwaaldectetie

Daarnaast zijn er belevingsgerichte technologieën. Hieronder vallen technologieën met als doel het vermaak, het laten bewegen van cliënten en het geven van meer vrijheid in de dementiezorg in het verpleeghuis. Informeer binnen je organisatie wat er al beschikbaar is!

Waarom bespaart spraakgestuurd rapporteren tijd als er al spellingscontrole is?

Spraakgestuurd rapporteren wordt in verschillende regio’s getest. De eerste resultaten laten zien dat voor zorgmedewerkers het gebruik van spraakgestuurde rapportage kan leiden tot een efficiëntere manier van werken. Ze hoeven niet langer handmatig rapporten te typen, dat veel tijd en moeite kost. Zorgmedewerkers kunnen hun observaties en informatie direct inspreken, waardoor de rapportages nauwkeuriger en accurater zijn. Daarnaast stelt spraakgestuurde rapportages cliënten in staat om actief deel te nemen aan het rapportageproces. Zij horen wat de zorgmedewerker inspreekt.

Bron: https://anderswerkenindezorg.nl/innovatie/spraakgestuurd-rapporteren/

Welke mogelijkheden van digitale zorg zijn er voor mensen met dementie?

Voor mensen met dementie, ook in een gevorderd stadium, zijn er een aantal technologische mogelijkheden. Die zitten vooral op de volgende gebieden:

  • Ongevallenmelding en leefstijlmonitoring
  • GPS-tracker
  • Elektronisch toegangsbeheer

Zorg voor beter heeft een heel artikel hierover geschreven, dat is hier te lezen.