Projecten

Thema’s samenwerking 2024

Voor de uitbreiding en opschaling van zorgtechnologie in de regio zijn de volgende thema’s voor samenwerking afgesproken:

Speelt er binnen jouw organisatie een project dat goed aansluit op één van deze thema’s? Neem dan contact met ons op.