Projectupdates

Datum update: 1-5-2024

Medicijdispencer

De slimme medicijndispenser herinnert cliënten aan hun medicatie en doseert deze automatisch. Elke dispenser bevat een medicatierol met zakjes voor verschillende tijdstippen van de dag, aangeleverd door de apotheek. Op het moment dat iemand medicijnen moet innemen, geeft de medicijndispenser ze vrij. Binnen Maximaal Digitaal wordt op diverse onderwerpen samengewerkt rond de medicijndispenser:

  • Samen optrekken richting leverancier op gebied van processen en ontwikkeling: In de regio wordt nu de medicijndispenser van ‘Medido’ ingezet. We hebben met leverancier Medido gesproken over ervaren issues en ontwikkelwensen. Medido neemt dit mee in ontwikkelplannen.
  • Kennisdeling medicijndispenser intramuraal: Binnen verschillende organisaties wordt getest met de inzet van Medido intramuraal. De opgedane kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld.
  • Opschaling medicijndispenser extramuraal: We delen tips en ervaringen om de medicijndispenser in de wijk op te schalen. Daarnaast onderzoeken we of organisaties op basis van beschikbare gegevens kunnen indiceren voor welke cliënten een medicijndispenser helpend kan zijn. Hierbij leren we van de werkwijze welke Evean heeft ontwikkeld.
  • Pilots met medicijndispenser ‘Spencer’: Amstelring, Evean en ZGAO gaan de medicijndispenser van ‘Spencer’ uitproberen. Een apparaat waarbij de cliënt of mantelzorg evt. zelf de baxterrol kan vervangen en met functies zoals beeldbellen en monitoring.  Amstelring gaat Spencer intramuraal testen, ZGAO extramuraal en Evean zowel intra- als extramuraal. Hierbij wordt gestart op één of twee locaties of in een specifieke wijk. In de voorbereidingen wordt samengewerkt en ervaringen worden t.z.t. gedeeld met de regio.
  • Installatie en rolvervanging Medido door apotheek: In de regio worden momenteel veel medicijndispensers van Medido ingezet. Hiermee wordt veel tijd bespaard, echter komen er ook veel niet-zorg handelingen bij zorgmedewerkers terecht. Het is nu zo georganiseerd dat de apotheek de nieuwe baxterrol bij de cliënt levert en de verzorgende een zorgmoment plant om de rol in de Medido te laden. We onderzoeken of de bezorgdienst van de apotheek de baxterrol bij levering direct kan vervangen in de dispenser. Hiermee wordt tijd vrijgemaakt voor het verlenen van echte zorg. Bijkomend verwacht voordeel is een afname van het aantal fouten als gevolg van verkeerd laden. Naar verwachting starten we een pilot in de 2e helft van 2024. Dit doen we in samenwerking met Medido en  Farmaceutisch Bureau Amsterdam. Er wordt nog verkend in welke wijk, met welke apotheken en met welke VVT’s we deze pilot gaan uitvoeren.

Spraakgestuurd rapporteren

Bij spraakgestuurd  rapporteren zet de technologie het stemgeluid van de zorgverlener automatisch om in tekst en zet dit in het ECD. De techniek kan zorginhoudelijke vaktermen herkennen en automatisch bijwerkingen doen op de tekst. De toepassing van spraakgestuurd rapporteren kan leiden tot een efficiëntere manier van werken. Daarnaast stelt spraakgestuurd rapporteren cliënten in staat om actief deel te nemen aan het rapportageproces, wat kan leiden tot een betere kwaliteit van de rapportage.

Spraakgestuurd rapporteren wordt momenteel uitgeprobeerd binnen binnen Cordaan en Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland volgt in juni. Opgedane kennis en ervaringen worden binnen de regio gedeeld. Deze informatie kan direct worden benut door organisaties die willen starten met spraakgestuurd rapporteren.

Seniorentablet in de GRZ – Beeldzorg in de wijk

Eigen regie op herstel via de inzet van de Compaan tablet in de GRZ

Binnen Zonnehuisgroep Amstelland wordt de Compaan tablet ingezet tijdens revalidatietraject . Dit met als doel meer eigen regie op herstel, ligduur verkorting en adoptie digitale zorg. Kennis over dit project is gedeeld met de regio, waarna Amstelring ditzelfde concept is gestart. Als deze werkwijze breder in de regio wordt ingezet ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking, zoals het uitwisselen van instructiefilmpjes voor cliënten (bijv. revalidatie oefeningen) en de overdracht naar elkaars thuiszorg beter op elkaar afstemmen (aandacht voor inzet beeldzorg thuis).

Beeldzorg in de wijk

Sommige zorgtaken zijn goed op afstand te leveren. Zoals controle op het toedienen van insuline, de juiste medicatie innemen of nog even nabellen of alles goed is gegaan met douchen. Beeldzorg is geen vervanging van de zorg maar het is zeker een goed hulpmiddel. Met beeldzorg is er minder reistijd, de wijkteams kunnen zo meer cliënten helpen en meer passende zorg leveren.

Binnen een deel van de organisaties wordt gewerkt met beeldzorg in de wijk, waarbij de ene organisatie verder is in deze ontwikkeling  dan de ander. Door de korte lijnen binnen het samenwerkingsverband Maximaal Digitaal kunnen organisaties bij elkaar terecht met vragen.

Ambassadeurs zorgtechnologie

Bij de ene zorgorganisatie heten ze I-nurses, bij de ander Ambassadeurs Zorgtechnologie of digicoaches. Verschillende namen voor een zelfde soort rol. Een heel nuttige rol waarbij een (zorg)medewerker zorgt voor verbinding tussen de innovatie afdeling en de werkvloer en  helpt bij de invoering van zorgtechnologie. Maar ook een rol waarbij het soms zoeken is, want hoe maak je hiervoor tijd vrij? Wat wordt er van je verwacht? Hoe kan je collega’s helpen en wat heb je hier zelf voor nodig?  Onderwerpen waarover we binnen Maximaal Digitaal uitwisselen. We leren van elkaars ervaringen en onderzoeken wat we gezamenlijk kunnen ondernemen om deze rol verder te ontwikkelen.

Leefcirkels

De inzet van leefcirkels is een technologische toepassing binnen het ‘open deuren beleid’ of ‘vrij leven’ concept. Een thema waar beleid, kwaliteit & veiligheid en zorgtechnologie samenkomen, want:

  • Welke visie heb je als organisatie op ‘open deuren’ of ‘vrij leven’? 
  • Welke risico’s accepteer je hierbij?
  • Welke aanpassingen in het vastgoed zijn helpend?
  • Wat is de toegevoegde waarde van technologie, wat werkt en wat niet?


Op 11 juni 2024 organiseren we een inspiratiesessie over het concept ‘vrij leven’ en toepassing van leefcirkel technologie in de ouderenzorg, op locatie Groenelaan Amstelring. Elke Bronkhorst (Cordaan) en Marcel Fokker (Amstelring) nemen je mee in bovenstaande onderwerpen vanuit opgedane ervaringen (zie hieronder). Tijdens de sessie is tevens ruimte voor het delen van ervaringen vanuit andere VVT’s betrokken bij Maximaal Digitaal. Na het delen van kennis en ervaringen volgt de praktijk: een rondleiding op de locatie Groenelaan, waar het concept: ‘vrij leven en bewegen’ is geïmplementeerd.

Wil je aansluiten bij deze sessie, neem dan contact met Jasmijn Oosterhoff – Programmamanager Maximaal Digitaal via jos@tg.nl

Over Amstelring

De ambitie van Amstelring is om bewoners steeds meer vrijheid te geven. Momenteel zijn op 8 locaties verschillende varianten van open deuren beleid en technologie geïmplementeerd. Eind 2022 is begonnen met de openen van de binnendeuren op de locatie met als doel om eind 2023 geen gesloten afdelingen meer te kennen binnen Amstelring. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en hebben we veel geleerd van wat werkt en niet werkt binnen om de deuren te openen. Een belangrijk gegeven is dat vrij leven meer betekent dan alleen de deuren openen, maar dat er op vele manier invulling aangegeven kan worden. Het start met een duidelijk visie vanuit de locatie om vervolgens te bepalen welke aanpassingen er nodig zijn qua vastgoed en zorgtechnologie.

Over Cordaan

De ambitie van Cordaan is om haar gesloten PG-afdelingen geleidelijk van het slot te halen. Samen met bewoners, naasten en medewerkers is Cordaan op zoek naar een nieuwe balans tussen veiligheid en (bewegings)vrijheid. Maatwerk en “Open tenzij…” vormen daarbij sleutelwoorden. Vanaf maart 2023 hebben de bewoners van de ‘gesloten’ PG-afdelingen op één van de locaties meer (bewegings-)vrijheid door de komst van zogeheten leefcirkels. In de projectaanpak is veel aandacht geweest voor de cultuurverandering die nodig was om met een gerust gevoel de deur van de afdeling van het slot te halen. Dit was een echt ‘co-creatie-project’, waarbij iedereen is betrokken: bewoners, familieleden, restaurantmedewerkers, zorgpersoneel, gastvrouwen, (para-)medici, managers én verschillende collega’s uit de centrale diensten (ICT, kwaliteit, huisvesting, facilitair, communicatie en innovatie). Door goed samen te werken heeft Cordaan nu een idee van hoe op een locatie de ‘gesloten’ deur van het slot te halen, wat daarvoor nodig is – op veranderkundig, bouwkundig en technologisch vlak – en wat zo’n ‘open’ setting dan betekent in de dagelijkse praktijk. Recent is dan ook gestart met het openen van de gesloten PG-afdelingen op een tweede locatie.